Gatunek literacki

"Wspomnienia z domu umarłych" są powieścią. Nie są pamiętnikiem czy dziennikiem. Dostojewski celowo posługuje się popularnym w XIX-wiecznej literaturze chwytem, tzn. wprowadza dodatkowego narratora, który czyta wspomnienia Aleksandra Pietrowicza, on też opowiada o głównym bohaterze. Narrator taki sprawia, że mimo, iż wspomnienia są napisane w pierwszej osobie, mamy do czynienia z narracją trzecioosobową (należy pamiętać, że wspomnienia są odczytywane przez tegoż narratora), czyli typową dla powieści.

Źródło: streszczenia.pl